Para

1. Formar parte dun grupo cuns fins comúns.

2. Interactuar compartindo experiencias educativas enriquecedoras.

3. Coñecer persoas participantes próximas á túa localidade.

4. Acceder a diferentes espazos dixitais pertencentes á asociación.

5. Recibir información directa sobre cursos, formacións, eventos, …

Back To Top