COORDINACIÓNS

VIGO

Xeral: Beatriz Bouzón Couñago

Mates e + Primaria:

Jennifer Otero González Ana Portas Barreiro

Juan Sánchez Amado Fernando Eijo Díaz

Mates e + Infantil:

Beatriz Bouzón Couñago Vinca Rolán García

Sensomotriz e emocional:

Natalia Vizcaíno Lence Vinca Rolán García

Beatriz Bouzón Couñago

A CORUÑA

Xeral: Ledicia Solla Pena

Mates e+ Primaria:

Laura Santos Suárez

Mates e + Infantil:

María Fernández de Sanmamed Maneiro Javier Sordo Ferreiro

Sensomotriz e emocional:

Cristina Bouzada Laredo Miriam Pardo Moure

Montse González García

CAMBADOS

Xeral: Cristina Méndez Arosa

Back To Top